Μορφομετρία Ιππόκαμπων

Ερευνητική περίοδος Ιούλιος & Σεπτέμβριος του 2016
Διαδικασία φωτογράφησης των ιππόκαμπων, καταγραφή του φύλου και μέτρηση του μεγέθους, (ολικό μήκος). Η μέτρηση γίνεται με την βοήθεια κανόνα (χάρακα), όπου ο ιππόκαμπος με την βοήθεια των δυτών αναπτύσσει το ολικό του μήκος (με την ουρά του σε πλήρη έκταση). Αργότερα πληροφορηθήκαμε πως τα γυμνά χέρια καθώς και η όχληση, μπορεί να προκαλέσουν επιπλοκές στους ιππόκαμπους και αυτή η μέθοδος εγκαταλείφτηκε. Μετά από αυτή την πληροφορία οι μετρήσεις πραγματοποιούνταν τοποθετώντας τον κανόνα παράλληλα με τον ιππόκαμπο, λαμβάνοντας μετρήσεις όχι τόσο ακριβείς, αλλά εμπειρικά πλέον είμαστε σε θέση (+/- 2mm), να καταγράφουμε όσο το δυνατόν με περισσότερη ακρίβεια το μέγεθος τους.

Τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών είναι όλα στο ημερολόγιο των ερευνών.

Μετρήσεις

Μετρήσεις


Μορφομετρία Αρσενικού – Θηλυκού


Ακόμη ένα ιδιαίτερα μικρό άτομο στα σχοινιά του μαιάνδρου


Μικρό άτομο ιππόκαμπου το οποίο κρατιέται σε μικρό δαχτυλιοσκώληκα


Μέτρηση των ιππόκαμπων με την χρήση του κανόνα


Μέτρηση του μεγέθους με τον παράλληλο κανόνα


Μέτρηση του μεγέθους με τον παράλληλο κανόνα σε ιδιαίτερα μικρό ιππόκαμπο

Μέτρηση ενός θηλυκού ατόμου


Ιδιαίτερα μικρό άτομο ιππόκαμπου που έχει βρει καταφύγιο στο σχοινί του μαιάνδρου


Φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και μέτρηση των ιππόκαμπων


Επίσης ένα ιδιαίτερα μικρό άτομο στα σχοινιά του μαιάνδρου


Διεξάγονται όσο το δυνατόν περισσότερες μετρήσεις