Διατομές – Μετρήσεις Αλατότητας 2018

Διατομές – Μετρήσεις Αλατότητας 2018
Υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Δρ Miguel Correia, από το πανεπιστήμιο της Πορτογαλίας με τον οποίο είμαστε σε στενή συνεργασία, πραγματοποιήσαμε τρεις (3), οδεύσεις (transects) μήκους 50 μέτρων, για την μέτρηση της πυκνότητας του πληθυσμού των ιππόκαμπων, παρόμοιες με αυτές του 2016, αλλά σε μικρότερη και στοχευόμενη κλίμακα. Μια όδευση πραγματοποιήθηκε βορειοτέρα από την βασική περιοχή μελέτης, μετά τις εγκαταστάσεις του μεταλλείου στον επόμενο κόλπο, όπου εντοπίζονται τα λιβάδια Ποσειδωνίας.
Δυο ακόμα οδεύσεις πραγματοποιήθηκαν στην βασική περιοχή μελέτης, όπως σημειώνονται στους παρακάτω χάρτες. Αυτήν την φορά η ακριβείς γεωαναφορά των οδεύσεων έγινε με την διαδικασία του αναβιβάσμου, δηλαδή οι δύτες στέλνουν στην επιφάνεια μια σημαδούρα στην έναρξη της μετροταινίας και μια στη λήξη της. Στη συνεχεία μέσω του Gps του σκάφους λαμβάνονται τα αντίστοιχα στίγματα.

Παράλληλα με την διαδικασία των διατομών, πραγματοποιήθηκαν και μετρήσεις της υδάτινης στήλης σχετικά με την αλατότητα αλλά και την θερμοκρασία της. Μετρήσεις παρθήκαν σε διάφορες θέσεις στο παράλιο Στρατώνι, με καταγεγραμμένα τα στίγματα των μετρήσεων.

Όλα τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών βρίσκονται στο ημερολόγιο των ερευνών.


Γεωαναφορά των οδεύσεων μέσω της διαδικασίας του αναβιβασμού


Σπάνιο αρθρόποδο


Πληροφορίες βάθους, θερμοκρασίας κλπ


Όδευση πορείας Α στην περιοχή με την Ποσειδωνία


Μέτρηση του μεγέθους


Μετρήσεις αλατότητας


Μετροταινία από την οποία λαμβάνουμε χιλιομετρική θέση


Η απόσταση του ιππόκαμπου από την μετροταινία 2 μέτρα