Χάρτες Έρευνας

Διερευνητικές Καταδύσεις
Σκοπός της κατάδυσης, ήταν να ελεχθεί η παράκτια ζώνη αμέσως μετά τον Πύργο φόρτωσης των εγκαταστάσεων του μεταλλείου. Πορεία από το βόρειο ναύδετο βάθους -11μ, έως και περίπου 30μ, μετά την τελευταία καλύβα, κολυμπώντας παράλληλα με την ακτογραμμή. Από την απόχη στα -5μ, παρατηρήθηκε ένα μεγάλο λιβάδι Ποσειδωνίας με πολλούς σαργούς και άλλα ψάρια. Στην μέση περίπου της διαδρομής εντοπιστήκαν φερτά υλικά από τη στεριά, αποσυντεθημένα φύλλα, ξύλα κ.α., στη συνεχεία της πορείας συνεχιστήκαν τα λιβάδια Ποσειδωνίας. Συναντήσαμε μεγάλο αριθμό χταποδιών κυρίως από μισό έως ένα κιλό. Παρατηρηθήκαν επίσης, μεγάλος αριθμός αχινών, και πίνες. ΔΕΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ

Έρευνα σε διαφορετική περιοχή, στην παραλία της Καρβουνόσκαλας, για εντοπισμό ατόμων ιππόκαμπου. Στη περιοχή αυτή οδηγηθήκαμε έπειτα από πληροφορίες τοπικών αλιέων, όπου κατά το παρελθόν είχαν αλιευτεί στα δίχτυα τους ιππόκαμποι. Η πορεία ήταν αρκετά μεγάλη από 4 δύτες μετακινούμενοι με υποβρύχια σκούτερ (DPV), κινούμενοι ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, για την ευρύτερη κάλυψη της προς έρευνας περιοχής. Οι πορείες ήταν παράλληλα με την ακτογραμμή, σε βάθη από τα -5, έως και τα -14μ. Παρόλο που ο πυθμένας παρουσιάζει έντονη υποβρύχια ζωή, όστρακα, καρκινοειδή, αστερίες και κάποιο είδος γαρίδας που κρύβεται στην άμμο, δεν εντοπιστήκαν καθόλου άτομα ιππόκαμπων.

Συνέχεια της προηγούμενης έρευνας, στο ρέμα της Καρβουνόσκαλας, νοτιότερα, μπροστά από τις εκβολές ρέματος, για εντοπισμό ατόμων ιππόκαμπου. Επίσης, στην περιοχή αυτή οδηγηθήκαμε έπειτα από πληροφορίες τοπικών αλιέων, όπου κατά το παρελθόν είχαν αλιευτεί στα δίχτυα ιππόκαμποι. Η πορεία ήταν αρκετά μεγάλη από 4 δύτες μετακινούμενοι με υποβρύχια σκούτερ (DPV), κινούμενοι ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, για την ευρύτερη κάλυψη της προς έρευνας περιοχής. Οι πορείες ήταν παράλληλα με την ακτογραμμή, σε βάθη από τα -5μ βάθος, έως και τα -14μ βάθος . Παρατηρηθήκαν επίσης πολλά φερτά υλικά (φύλλα, κλαδιά, ξύλα, κ.α.), που προέρχονται από τις εκβολές του ρέματος. Ο πυθμένας παρουσιάζει επίσης έντονη υποβρύχια ζωή, όστρακα, καρκινοειδή και κάποιο είδος γαρίδας που κρύβεται στην άμμο, δεν εντοπιστήκαν καθόλου άτομα ιππόκαμπων.

Επιπλέον, έγινε διερευνητική κατάδυση στις Ελευθερίδες για την εκτίμηση και εντοπισμό καταδυτικών σημείων, για καταδύσεις αναψυχής και διερεύνηση ιππόκαμπων, κανένα άτομο δεν εντοπίστηκε.
Επίσης, διερευνητικές καταδύσεις έγιναν στην ξέρα της Θάσου, κεφάλι από τα -16 μέτρα, έως – 55 μέτρα. Εντυπωσιακός βυθός, ιδιαίτερα πλούσια υποβρύχια ζωή, ορατότητα σχετικά καλή, κανένας ιππόκαμπος.

Καταδύσεις έγιναν σε διάφορα σημεία καθώς και στις δυο παραλίες που είναι νοτιότερα από τις «Ελευθερίδες», παρότι παρουσιάζουν ομοιότητες με το παράλιο «Στρατώνι», όπως το γεγονός πως είναι επίσης αμμώδης, δεν παρατηρήθηκε κανένα άτομο ιππόκαμπου.

Κατάδυση στον ύφαλο Φρίσκα, στη παραλία του ρέματος Κοκκινόλακκα, επίσης οδηγηθήκαμε εκεί έπειτα από μαρτυρίες αλιέων επαγγελματιών και ερασιτεχνών πως συναντούσαν πολλούς ιππόκαμπους. Ξεκινήσαμε την κατάδυση από το ρηχότερο τμήμα στα -3μ και μέγιστο βάθος -30μ. Ορατότητα σχετικά καλή, πολύ πλούσια υποβρύχια ζωή. Δεν παρατηρήθηκε κανένα άτομο ιππόκαμπου.