Χαλκιδική

Summer School Θαλάσσιας Βιολογίας – Μαΐος 2019

Summer School Θαλάσσιας Βιολογίας, με αποκλειστικό αντικείμενο την μελέτη του Ιππόκαμπου Στρατωνίου θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως και τις 10 Μαΐου 2019 στο Στρατώνι Χαλκιδικής. Στο Summer School συμμετέχουν 17 άτομα, συμπεριλαμβανόμενου και του προσωπικού του ινστιτούτου. Την επιστημονική ευθύνη για το Summer School την έχει ο Δρ. Miguel Correia, Marine Biologist, MSc Marine […]