Χορηγίες 2016-2017

Hellas Gold, μεταλλεία Χαλκιδικής

Τα μεταλλεία της «Ελληνικός Χρυσός», έχουν στηρίξει από την αρχή (2007), με διάφορους τρόπους την έρευνα αλλά και την μελέτη των ιππόκαμπων στο παράλιο Στρατώνι, καθώς έχουν στηρίξει και πολλές άλλες παράλληλες δράσεις. Έχουν στηρίξει τις προσπάθειές μας υλικοτεχνικά όλα τα προηγούμενα χρόνια, παρέχοντας διευκολύνσεις αλλά και την χρήση των υποδομών τους. Ευχαριστούμε θερμά όλο το προσωπικό της εταιρίας ξεκινώντας από την διοίκηση, το γραφείο δημοσίων σχέσεων, το τμήμα περιβάλλοντος, το τοπογραφικό τμήμα, το χημείο, το μηχανουργείο, το ξυλουργείο, την ομάδα διάσωσης του μεταλλείου και όλους όσους βοήθησαν.

Το 2016, χρηματοδότησαν εξ ολοκλήρου όλες τις ενέργειες μας, παρέχοντας τόσο οικονομική στήριξη, όσο και υλικοτεχνική.

Το 2017, χρηματοδότησαν επίσης εξ ολοκλήρου όλες τις ενέργειες μας καθώς έχουν χρηματοδοτήσει και την παραγωγή ενός εμπεριστατωμένου και τεκμηριωμένου ωριαίου ντοκιμαντέρ, που είναι μια συμπαραγωγή με την COSMOTE TV, που είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τέλος, το 2014, είχαν χρηματοδοτήσει μια έρευνα για την ευρύτερη περιοχή, όσον αφορά το ενάλιο πολιτιστικό «αποτύπωμα» του Δήμου Αριστοτέλη.