Χορηγοί


Όλη αυτή η προσπάθεια δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αν κάποιοι άνθρωποι δεν είχαν την ευαισθησία και το ενδιαφέρον για την προστασία των οργανισμών και ποιο συγκεκριμένα για τον συμπαθητικό και μοναδικό σε όψη ιππόκαμπο, ένα πλάσμα πραγματικά μυθικό.
Σίγουρα, αντιλαμβανόμαστε ότι η προστασία ενός είδους προς εξαφάνιση ίσως δεν αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την κοινωνία μας αλλά πιστεύουμε πως υπάρχουν κάποιοι που έχουν τη δυνατότητα να μας βοηθήσουν να εξασφαλίσουμε λίγους πόρους για την προσπάθεια μας να υποστηρίξουμε και να προστατέψουμε τον ιππόκαμπο.