Επίτιμα Μέλη


Νικόλαος Ζαγοράκης
Πρόεδρος της Κοινότητας Στρατωνίου
Εκπροσωπώντας τους κατοίκους του Στρατωνίου, για την προσφορά, υποστήριξη αλλά και τις παροχές στο ινστιτούτο.


Νίκος Παπαδάκης
Παρουσιαστής
Για την συμμέτοχη του στις έρευνες αλλά και τις δράσεις δημοσιότητας για την προστασία των ιππόκαμπων


Miguel Correia
Marine Biologist, MSc Marine Resources Biology and Management, PhD Marine Ecology,
Project Seahorse Research Associate, C.C.M.A.R., Fisheries Biology and Hydroecology,
«Universidade do Algarve Campus de Gambelas»,
από την Πορτογαλία, με διεθνή αναγνώριση και ειδίκευση στη μελέτη των ιππόκαμπων παγκοσμίως

Για την συμμετοχή του στις έρευνες και την επιστημονική τεκμηρίωση.


Δρ. Γιώργος Παπαλάμπρου
Επίκουρος Καθηγητής, ΣΝΜΜ ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Για την επιστημονική προσφορά του σχετικά με την παρακολούθηση και προστασία των ιππόκαμπων


Αναστάσης Αγάθος
Σκηνοθέτης/κινηματογραφιστής, παραγωγές εκπαιδευτικών ταινιών, επαγγελματίας δύτης Υ/Β Κάμερα
Ένας εκ των ιδρυτών του ινστιτούτου με τεράστια προσφορά όλα τα προηγούμενα χρόνια στο πεδίο της έρευνας και της τεκμηρίωσης