Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
1. Δρ. Κωνσταντίνος Ντούνας, βιολόγος, διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.
Πρόεδρος του ινστιτούτου
2. Βασίλης Μεντόγιαννης, μηχανολόγος/μηχανικός, επαγγελματίας δύτης – Κ/Δ Συνεργείο, Ενάλια Τεκμηρίωση (UFR-Team)
Αντιπρόεδρος του ινστιτούτου
3. Κωνσταντίνος Κατσιούλης, μηχανικός υπολογιστών, εκπαιδευτής καταδύσεων (NGUE)
Υπεύθυνος καταδύσεων/εκπαίδευσης πεδίου, υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων ινστιτούτου
4. Δρ. Γιολάντα Κουλούρη, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.
Επιστημονική υπεύθυνος / ερευνητικά προγράμματα
5. Ελίνα Σαμαρά, θαλάσσια βιολόγος (καταδυόμενη), εργαζόμενη στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.), εκπαιδεύτρια καταδύσεων (PADI/CMAS)
Υπεύθυνη βιολόγος πεδίου/επιστημονική έρευνα

Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο Δρ. Κωνσταντίνος Ντούνας.
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διαχειριστής είναι ο Βασίλης Μεντόγιαννης.

Τα φορολογικά στοιχεία είναι:
Επωνυμία: ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΕΝΑΛΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός Τίτλος στα Ελληνικά: ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΕΝΑΛΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ – ΙΕΙ
Διακριτικός Τίτλος στα Αγγλικά: HIPPOCAMPUS MARINE INSTITUTE – HMI
Δραστηριότητα: Ινστιτούτο Ενάλιων Ερευνών
ΑΦΜ 997086373
Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Έδρα ΑΙΤΩΛΙΑΣ 2-4 ΤΚ15351 ΠΑΛΛΗΝΗ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ