Επικοινωνία

ΙΕΙ
ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΕΝΑΛΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ


Κιν. : 69 44 34 39 98
τηλ. : 23 11 11 60 65
fax. : 23 11 11 60 68

E-mail: info@hippocampus-institute.org

Έδρα
Αιτωλίας 2-4,
Γέρακας, Αττική – 15344

Ερευνητικό Κέντρο
Παραλία Στρατωνίου,
Χαλκιδική – 63082