Εγκατάσταση συστήματος οπτικής παρακολούθησης (monitoring) για τον ιππόκαμπο

Η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), θα κατασκευάσει πρωτότυπο (υποβρύχιο) σύστημα οπτικής παρακολούθησης (monitoring) των ιππόκαμπων αλλά και άλλων οργανισμών, με μόνιμη καταγραφή εικόνας & βίντεο και με δυνατότητα ρύθμισης της συχνότητας δειγματοληψίας.
Το σύστημα τροφοδοτείται από μπαταρίες, με μέγιστη διάρκεια λειτουργίας έως και τις 8 ημέρες.
Το παραπάνω αναφερόμενο σύστημα θα εγκατασταθεί τον Μάιο του 2019 στην περιοχή που συναντάται ο πληθυσμός του ιππόκαμπου στο Στρατώνι Χαλκιδικής.
Η εγκατάσταση θα γίνει κατά τη διάρκεια του Summer School.

Categories: Νέα