Δημοσίευση επιστημονικού άρθρου

Δημοσίευση επιστημονικού άρθρου στο Journal of Fish Biology “Μελέτες στο πεδίο για την πυκνότητα του πληθυσμού των ιπποκάμπων, τα σημεία που εντοπίζονται, τα ενδιαιτήματα τους φυσικά αλλά και τεχνητά στο παράλιο Στρατώνι της Βόρειο-Ανατολικής Χαλκιδικής”.

Κατεβάστε το άρθρο

Categories: Press, Νέα