Χρήσιμα Links

Σχετικοί διεθνείς διαδικτυακοί σύνδεσμοι για τον ιππόκαμπο καθώς και σύνδεσμοι ενός πρότυπου συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης της περιοχής, με απευθείας μετάδοση των μετρήσεων και στοιχείων που λαμβάνει και αναλύει.