Τεκμηρίωση

Ενάλια τεκμηρίωση των ιππόκαμπων, με δειγματοληπτικές φωτογραφίες ανά έτος που παρακολουθείται το φαινόμενο, καθώς και μερικά ενδεικτικά βίντεο υποβρύχιων εργασιών αλλά και ιππόκαμπων, που μπορεί να βοηθήσουν στην κατανόηση της συμπεριφοράς τους και των συνηθειών τους.
Γενικά χαρακτηριστικά και στοιχεία των δυο ειδών ιππόκαμπων που συναντώνται στο παράλιο Στρατώνι.