Παραγωγές

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
09/11/2018 Δράση Ghostfishing (ανέλκυση, απομάκρυνση και ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων διχτιών) στην περιοχή του Στρατωνίου Χαλκιδικής

 
  Σύντομο βίντεο παρουσίασης του ενάλιου πλούτου του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής

 
  Σύντομο βίντεο παρουσίασης του ιππόκαμπου στο παράλιο Στρατώνι Χαλκιδικής