Απολογισμός του έργου για το 2020 και πλάνο ενεργειών για το 2021

Σε συνέχεια της ανασκόπησης του 2019 – 2020, στην οποία είχαν περιγραφεί όλες οι ενέργειες του ινστιτούτου έως και τη δράση της Εκπαιδευτικής παρουσίασης στα παιδιά του 87ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης για τον ιππόκαμπο, στις 14 Ιανουαρίου του 2020, συνεχίζουμε για το υπόλοιπο 2020 και το προγραμματισμό μας για το 2021.

Δυστυχώς από το Μάρτιο του 2020 και με την εμφάνιση της πανδημίας πολλές ενέργειες αναβλήθηκαν και άλλες ακυρωθήκαν, αλλά οι σημαντικότερες από αυτές τελικά υλοποιήθηκαν.

Παρόλα αυτά ο συνολικός απολογισμός για το 2020, ήταν παραγωγικός αφού ολοκληρώθηκαν διάφορες δημοσιεύσεις, πειράματα, μετρήσεις, καθώς και ποικίλες ενέργειες ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης ή συμμετοχής πολιτών, για το περιβάλλον και τον πολιτισμό της θάλασσας.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια , έτσι και φέτος είχαμε υλική και ηθική υποστήριξη από πολλούς ανθρώπους και από πολλούς φορείς, τόσο από τον ιδιωτικό τομέα, όσο και από δημόσιους φορείς. Θέλουμε όμως να τονίσουμε την υποστήριξη από την κοινότητα του Στρατωνίου, η οποία είναι αρωγός σε οποιαδήποτε δράση και δίπλα μας σε όποια ανάγκη προκύπτει.

(Στοιχεία για του χορηγούς και για τους τρόπους στήριξης, αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ινστιτούτου)


Κατεβάστε τον απολογισμό

Categories: Press, Νέα