Απολογισμός του έργου για το 2019 και πλάνο ενεργειών για το 2020

Το 2019 ήταν μία χρονιά «σταθμός», μιας και η πολυετής προσπάθεια ορισμένων ανθρώπων απέκτησε και τυπικά πλέον τη δική της μοναδική υπόσταση, με την ίδρυση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Ιππόκαμπος Ενάλιο Ινστιτούτο – ΙΕΙ.

Το ινστιτούτο «κληρονόμησε» το σύνολο των αποτελεσμάτων της πολυετούς προσπάθειας, της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας που αποκτήθηκαν σε όλη αυτή τη διάρκεια και συνεχίζει πλέον θεσμικά την προσπάθεια για την ανάδειξη του μοναδικού φαινομένου της ύπαρξης της αποικίας των ιππόκαμπων στο Στρατώνι Χαλκιδικής αλλά και την προστασία της αποικίας με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Το ινστιτούτο απαρτίζεται από τα ίδια άτομα που ξεκίνησαν όλη αυτήν την προσπάθεια και εργάζονται συστηματικά τα τελευταία δώδεκα (12) έτη. Επιπροσθέτως στελεχώθηκε και με επιπλέον συνεργάτες, συνθέτοντας έτσι μία Ομάδα που αποτελείται από το σύνολο των απαραίτητων ειδικοτήτων και που λειτουργεί αρμονικά, μεθοδικά και αποτελεσματικά.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους χορηγούς μας καθώς και όλους τους φίλους που μας στηρίζουν με κάθε τρόπο και με όποια μέσα διαθέτουν.

(Στοιχεία για του χορηγούς και για τους τρόπους στήριξης, αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ινστιτούτου)

Η υποστήριξη, η αναγνώριση καθώς και η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν αποτελούν για εμάς, τον πυρήνα ολόκληρης της υπόστασης και ύπαρξης του ινστιτούτου.

Κατεβάστε τον απολογισμό

Categories: Press, Νέα