Τεχνητά Φυτά

Τεχνητά ενδιαιτήματα – φυτά
Θέλοντας να προσομοιώσουμε ένα λιβάδι Ποσειδωνίας, για να δημιουργήσουμε τεχνητά ενδιαιτήματα για τους ιππόκαμπους, μελετώντας την βιβλιογραφία και με οδηγίες από τον Δρ. Κωνσταντίνο Ντούνα, καταλήξαμε στην κατασκευή ενός τεχνητού φυτού με λεπτά φύλλα (0.20mic),από πράσινο ημιδιαφανές PVC, (φύλλα τα οποία κόψαμε σε πολλές λεπτές γραμμές) και ένα στέλεχος (κορμό), από πολυακετάλη (Stemarin POM), υλικό με πολύ καλή διαστατική σταθερότητα, ελάχιστη απορρόφηση υγρασίας, υψηλή αντοχή στη φθορά, καλή κατεργαστικότητα, με υψηλή μηχανική αντοχή και καλή χημική αντίσταση, διαμέτρου 8mm.
Η κατασκευή θα αποτελείται από ένα στέλεχος μήκους 20 άλλα και μερικά 25 πόντων (cm), όπου στην άκρη τους θα στερεώνονταν μέσω ενός δεματικού (tire-up), ένα «ματσάκι» από φύλλα PVC.
Στη συνεχεία τα «φυτά», θα εμπήγονται στην άμμο, παραμένοντας έκτος άμμου (το στέλεχος), περίπου 1 με δυο πόντους (cm).
Φυτεμένα σε τυχαία διάταξη, το ένα κοντά στο άλλο, θα προσομοίωναν όσο το δυνατό ένα τεχνητό λιβάδι Ποσειδωνίας.
Συμπερασματικά, τα φύλλα από PVC, δεν προσφέρουν ικανότητα συγκράτησης για την ουρά τους, αλλά προσφέρουν καμουφλάζ και η διατομή του στελέχους φαίνεται να είναι επαρκής ώστε να συγκρατούνται από εκεί.
Συγκριτικά με τα τεχνητά φυτά ενυδρείου, τα οποία παρουσιάζουν πολύ καλύτερο καμουφλάζ και την βέλτιστη συγκράτηση για την ουρά τους σε όλο το ανάπτυγμα του φυτού, παρουσιάζουν μεγάλα πλεονεκτήματα σχετικά με την αντοχή τους στη ρεστία και την θαλασσοταραχή, αφού εδράζονται βαθιά εντός του πυθμένα και παρουσιάζουν ελάχιστη ανάπτυξη οργανισμών και επικαθήσεων, αφού τα φύλλα τους είναι πολύ λεπτά. Επίσης σημαντικό πλεονέκτημα είναι και το κόστος κατασκευής συγκριτικά με το κόστος αγοράς των φυτών ενυδρείου.


Διαφορετικό πείραμα κατασκευής τεχνητού φυτού – δεν χρησιμοποιήθηκε όμως
Τα τεχνητά φυτά


Τα φύλλα των τεχνητών φυτών από από ελαφρύτερο PVC


Σκοπός των τεχνητών φυτών ήταν να προσομοιάσουμε αυτή την εικόνα
Πρώτη επιλογή φύλλων τεχνητών φυτών από PVC λίγο πιο παχιά από την τελική μας επιλογή


Πρότυπη κατασκευή τεχνητών φυτών από τον Miguel Correia


Πείραμα πύκνωσης των τεχνητών φυτών


Ο πρώτος μας κάτοικος στα νέα τεχνητά φυτά
Ο κορμός των τεχνητών φυτών – υλικό Stefarin Φ8mm
Κατασκευή των τεχνητών φυτών


Κατασκευή των τεχνητών φυτών με το ελαφρύτερο PVC