Ενδιαιτήματα από Σχοινιά

Τεχνητά ενδιαιτήματα – σχοινιά
Το τεχνητό ενδιαίτημα με το σχοινί, το οποίο τοποθετείται σε ελάχιστη απόσταση από το πυθμένα, φαίνεται να αποτελεί την καλύτερη τεχνητή λύση. Έως τώρα έχει παρατηρηθεί πως προσελκύει την υψηλότερη αποίκηση, με μεγάλη αντοχή στη ρεστία και την θαλασσοταραχή, απλότητα στην κατασκευή και άριστο καμουφλάζ.


Ιππόκαμποι επάνω στα σχοινιά

Ιππόκαμποι επάνω στα σχοινιά

Ιππόκαμποι επάνω στα σχοινιά

Ιππόκαμποι επάνω στα σχοινιά

Ιππόκαμποι επάνω στα σχοινιά

Ιππόκαμποι επάνω στα σχοινιά

Ιππόκαμποι επάνω στα σχοινιά

Ιππόκαμποι επάνω στα σχοινιά

Ιππόκαμποι επάνω στα σχοινιά