Κατασκευή Πρώτου Πάρκου

Κατασκευές «φωλιών» – Μαίανδρος (πρώτο πάρκο)
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του μαιάνδρου, πειραματιστήκαμε κατασκευάζοντας διάφορες «φωλιές», για τους ιππόκαμπους χρησιμοποιώντας ποικιλία υλικών. Σαν βάση χρησιμοποιήσαμε ένα πλαστικό πλέγμα στο όποιο δέσαμε διάφορα, μικρού μήκους θετικής πλευστότητας σχοινιά. Σε μια άλλη κατασκευή χρησιμοποιήσαμε μόνο δεματικά (tire-up). Το πλαστικό πλέγμα σταθεροποιούνταν στο πυθμένα υπό το βάρος φερτών φυσικών λίθων. Μια ακόμα πρωτότυπη ιδέα ήταν να χρησιμοποιηθεί μεταλλικό γαλβάνιζε πλέγμα σαν βάση, όπως αυτά που τοποθετούνται επάνω από φρεάτια ή δάπεδα π.χ. μηχανοστασίων (Φωλιά Νο5).
Συμπερασματικά την υψηλότερη κατοίκηση παρουσίασαν τα φυτά ενυδρείου (Φωλιά Νο1), ενώ την αντοχή στην ρεστία, την θαλασσοταραχή και στα αλιευτικά εργαλεία, παρουσίασε η κατασκευή με το μεταλλικό γαλβάνιζε πλέγμα. Το μεταλλικό πλέγμα, λόγο του μεγάλου του βάρους, δεν μπορεί να παρασυρθεί, καλύπτεται εύκολα από την άμμο παρουσιάζοντας καλύτερη αρμόνια με το περιβάλλον, αλλά έχει υψηλό κόστος και δεν γνωρίζουμε την περιβαλλοντική επιβάρυνση λόγο της οξείδωσης του μέταλλου.
Σε κάποιο σημείο επίσης τοποθετήσαμε φυσικές πέτρες, συνθέτοντας έτσι ένα λίθινο σύμπλεγμα. Οι πέτρες μετατράπηκαν σε λίγες μόνο ώρες σε θαλάμι για χταπόδι.


Διάταξη των φυτών του ενυδρείου
Η φωλιά Νο2 με έναν ιππόκαμπο
Η φωλιά Νο2 με τον πρώτο άποικο
Η φωλιά Νο2
Η φωλιά Νο3 με έναν ιππόκαμπο
Η φωλιά Νο3
Η φωλιά Νο4 με έναν ιππόκαμπο
Η φωλιά Νο4
Ιανουάριος του 2017 – Αλιευτικό εργαλείο φαίνεται πως έχει καταστρέψει την φωλιά Νο3
Ιανουάριος του 2017 – Άμμος έχει καλύψει την φωλιά Νο5 – Η μοναδική κατασκευή που φαίνεται να αντέχει στο χρόνο
Κατασκευή των φωλιών με πλέγμα
Κατασκευή των φωλιών
Πείραμα κατασκευής με δεματικά
Συμβουλευόμενος την δημοσιεύση του Miguel Correia
Τα σχοινιά προσέλκυσαν αμέσως τους ιππόκαμπους
Τα σχοινιά προσέλκυσαν αμέσως τους ιππόκαμπους