Δείγματα DNA

Ανάλυση DNA
Έπειτα από οδηγίες του Δρ. Κωνσταντίνου Ντούνα, έπρεπε να αιχμαλωτιστούν δυο ιππόκαμποι (ώριμα άτομα), ένα αρσενικό και ένα θηλυκό ώστε να σταλούν ως δείγματα για ανάλυση DNA, στο εργαστήριο του ΕΛΚΕΘΕ στην Κρήτη. Έπειτα από έρευνα στην γύρω περιοχή αιχμαλωτίστηκαν 2 άτομα κανονικού μεγέθους, 1 αρσενικό και 1 θηλυκό, στα -10μ βάθος. Στη συνεχεία οδηγηθήκαμε στο χημικό εργαστήριο του μεταλλείου, όπου με την βοήθεια των χημικού Εμμανουήλ Δάφτση, ναρκώσαμε τους ιππόκαμπους με χλωριούχο μαγνήσιο και έπειτα τους τοποθετήσαμε σε ξεχωριστά δοχεία με καθαρή αλκοόλη, για την διατήρηση τους, ώσπου να φτάσουν αναλλοίωτοι στην Κρήτη.
Ένα τρίτο δείγμα ιππόκαμπου μας πρόεκυψε όταν βρισκόμενοι στο αλιευτικό καταφύγιο του Στρατωνίου, ένας αλιέας μας ενημέρωσε για ένα νεκρό ιππόκαμπο που είχε μόλις ξεψαρίσει από τα δίχτυα του. Αμέσως τον τοποθετήσαμε στην κατάψυξη ώσπου να τον αποστείλουμε μάζί κι αυτόν με τα άλλα δυο δείγματα στο ΕΛΚΕΘΕ, στην Κρήτη.Τα τρία δείγματα που στάλθηκαν στο ΕΛΚΕΘΕ
Νάρκωση του ιππόκαμπου με χλωριούχο μαγνήσιο
Νάρκωση του ιππόκαμπου με χλωριούχο μαγνήσιο και διάλυμα αλκοόλης