Πειράματα

Για την κατανόηση και εξήγηση του φαινομένου της συστηματικής σημειακής παρουσίας των ιππόκαμπων σε μια τόσο μικρή περιοχή,
έχουμε προβεί σε διάφορα πειράματα και αναλύσεις.
Επίσης, προσπαθούμε διαρκώς με διάφορες εφευρέσεις και τεχνάσματα να ενισχύσουμε τα ενδιαιτήματα τους,
ώστε να συντηρήσουμε αλλά και να αυξήσουμε τον πληθυσμό τους.