Φωτογράφηση I³S

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε για την καταμέτρηση του πληθυσμού, ήταν το γεγονός πως θα ξεχωρίζαμε και δεν θα μετράγαμε ξανά τα ίδια άτομα. Τα άτομα είναι ζωντανοί οργανισμοί οι οποίοι μετακινούνται και είναι πολύ πιθανόν να τους μετρούσαμε λάθος. Μια ακόμη τεκμηρίωση ήταν εάν τους συναντάμε ακριβώς στο ίδιο σημείο (θέση). Ιδιαίτερα σημαντική πληροφορία αφού θα κατανοούσαμε την χωροταξική τους συμπεριφορά, για το εάν δηλαδή παραμένουν / κατοικούν, στο ίδιο σημείο.
Από την βιβλιογραφία πληροφορηθήκαμε πως υπάρχουν μικροσκοπικές πινακίδες σήμανσης που στερεώνονται επάνω τους με ένα νήμα. Η μέθοδος αυτή εύκολα απορρίφτηκε αφού ήταν αδύνατον για τα μεγάλα χέρια μας, φορώντας και γάντια, να ακολουθήσουμε μια τόσο λεπτεπίλεπτη διαδικασία. Η τοποθέτηση επίσης νήματος είναι δυνατόν να έχει επιπτώσεις και στην υγεία τους, κατά την σωματική ανάπτυξη τους. Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται επίσης όχι σε τρωτά είδη προς εξαφάνιση.
Μια άλλη ιδέα ήταν η σηματοδότηση τους, με κάποιου είδους υποβρύχιου μαρκαδόρου, σημειώνοντας επάνω τους μια μικροσκοπική κουκίδα διαφορετικού χρώματος. Επικοινωνήσαμε με την Edding Hellas, η οποία μας προμήθευσε με τέτοιου τύπου μαρκαδόρους, οι οποίοι λειτουργούσαν υποβρυχίως. Η χημική τους σύσταση όμως περιείχε συστατικά τα οποία μπορούσαν να είναι τοξικά για τους ιππόκαμπους, όπου και αυτή η ιδέα εγκαταλείφτηκε.
Καταλήξαμε λοιπόν στην χρήση μιας ελεύθερης εφαρμογής (free licence software), της I³S (Interactive Individual Identification System), όπου έχει σχεδιαστεί μέσω ενός αλγορίθμου να ταυτίζει και να αναγνωρίζει το «αποτύπωμα» των λεπτομερειών που διαγράφονται στα σώματα τους. Πιο συγκεκριμένα η περιοχή που ταυτίζεται είναι η πλάγια όψη της κεφαλής του ιππόκαμπου. Για την λειτουργία του λογισμικού οι ιππόκαμποι έπρεπε μα φωτογραφηθούν από ιδιαίτερα κοντινή απόσταση (macro photo), ώστε να είναι διακριτό το «αποτύπωμα» τους (pattern), όπως στο παράδειγμα παρακάτω.

Παράδειγμα του αποτυπώματος της πλάγιας όψης της κεφαλής του ιππόκαμπου Macro φωτογραφίες για την ταύτιση τους μέσω του προγράμματος I³S Macro φωτογραφίες για την ταύτιση τους μέσω του προγράμματος I³S Macro φωτογραφίες για την ταύτιση τους μέσω του προγράμματος I³S Macro φωτογραφίες για την ταύτιση τους μέσω του προγράμματος I³S Macro φωτογραφίες για την ταύτιση τους μέσω του προγράμματος I³S Macro φωτογραφίες για την ταύτιση τους μέσω του προγράμματος I³S Macro φωτογραφίες για την ταύτιση τους μέσω του προγράμματος I³S Macro φωτογραφίες για την ταύτιση τους μέσω του προγράμματος I³S Macro φωτογραφίες για την ταύτιση τους μέσω του προγράμματος I³S Παρατήρηση που προέκυψε μετά την λήψη της φωτογραφίας – προσέξτε τον παρασιτικό οργανισμό “ψείρα”