Κοκκομετρία

Δείγματος επιφανειακού ιζήματος (κοκκομετρία)
Υπό την καθοδήγηση του Δρ. Κωσταντίνου Ντούνα, ελήφθησαν δείγματα του επιφανειακού ιζήματος από τον πυθμένα, στη βασική περιοχή μελέτη (Μαίανδρος), από τα βάθη -2 μέτρα, -4 μέτρα, -6 μέτρα, -8 μέτρα και -10 μέτρα. Τα δείγματα μεταφερθήκαν στα εργαστήρια του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στο Ηράκλειο Κρήτης. Κάθε δοχείο γραφεί στο άνω μέρος του καπακιού το βάθος του κάθε ληφθέν δείγματος, π.χ. 10, το οποίο σημαίνει πως παρελήφθη από τα -10 μέτρα βάθος.Ο Δρ Κωνσταντίνος Ντούνας
Προετοιμασία στο αλιευτικό καταφύγιο του Στρατωνίου
Τα δοχεία της δειγματοληψίας
Δειγματοληψία