Χωροθέτηση

ΧωροθέτησηΓια τον προσανατολισμό, τον προσδιορισμό, αλλά και για τη δίκη μας ευκολία ώστε να μπορούμε να αντιληφθούμε που εντοπίζεται ο πυρήνας των ιππόκαμπων, χωροθετήσαμε μια τετράγωνη περιοχή διαστάσεων 50 μέτρα επί 50 μέτρα, ποντίζοντας ονοματισμένα ρεμέτζα (Α,Β,C,D), τα οποία καταλήγουν σε σημαδούρες οι οποίες έφεραν και ενημερωτική πινακίδα. Κατασκευάζοντας τέσσερα (4) ρεμέτζα από μεταλλική δοκό τύπου «Η», όπου στην μια πλευρά τους ήταν κολλημένη μια δέστρα για την πρόσδεση της καδένας που συνδεόταν με σχοινί και από εκεί σε άλλο τμήμα καδένας ώστε να κρατά ορθή την σημαδούρα με την ενημερωτική πινακίδα. Κάθε ρεμέτζο έφερε το όνομα του, τόσο υποβρυχίως επάνω στην μεταλλική δοκό όσο και επάνω στην σημαδούρα. Παρθήκαν στίγματα και ακριβή βάθη. Με αυτό τον τρόπο οριοθετήθηκε η βασική περιοχή έρευνας και μελέτης, όπου εντός αυτής της περιοχής είναι κατασκευασμένος ο «μαίανδρος» και τα τεχνητά ενδιαιτήματα των ιππόκαμπων.

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο ημερολόγιο των ερευνών.

Κατασκευή των ρεμέτζων – σημαδούρων για τα αντίστοιχα βάθη πόντισης Οι τέσσερις σημαδούρες χωροθέτησης και η σημαδούρα του αγκυροβολίου Η σημαδούρα με την ενημερωτική πινακίδα

Η σημαδούρα με την ενημερωτική πινακίδα στη θάλασσα

Η μεταλλική δοκός του ρεμέτζου – πολύ σύντομα κάθε ρεμέτζο κατοικήθηκε και μετατράπηκε σε θαλάμι για ένα χταπόδι Η βασική περιοχή όπως φαίνεται από το αλιευτικό καταφύγιο Η βασική περιοχή και το αγκυροβόλιο