Φωτομωσαϊκά


Μαίανδρος

Αποτύπωση με τη μέθοδο της φωτογραμμετρίας της κύριας περιοχής μελέτης και προστασίας, όπου έχουν αποτυπωθεί όλες οι τεχνικές κατασκευές τα ενδιαιτήματα και τα σχοινιά, καθώς παρουσιάζεται σε μια συνολική εικόνα η ευρύτερη περιοχή. Η υπόθεση εργασίας της κατασκευής του «μαιάνδρου», το οποίο στην ουσία είναι η κατασκευή μια όδευσης από ένα σχοινί το οποίο είναι σε μόλις ενός πόντου (1cm), απόσταση από τον πυθμένα και στερεώνεται με πασαλάκια ανά τακτά διαστήματα, είναι να δημιουργήσει ένα ενδιαίτημα στο οποίο μπορούν να συγκρατούνται οι ιππόκαμποι με την ουρά τους. Οι διαστάσεις του είναι δέκα (10) μέτρα μήκος όπου το επόμενο παράλληλο σχοινί είναι σε απόσταση έξι (6) μέτρων, το επόμενο στα τρία (3) μέτρα, το επόμενο στα δυο (2) μέτρα και το τελευταίο στο μισό (0.50) μετρό. Το σκεπτικό της διάταξης των αποστάσεων των παράλληλων σχοινιών είναι να παρατηρηθεί η «κοινωνικότητα» των ιππόκαμπων για το εάν θέλουν να έχουν οπτική επαφή ή όχι, φαινόμενο της πληθυσμιακής πυκνότητας. Κάθε γραμμή φέρει πλαστικό ταμπελάκι όπου αναγράφεται το όνομα της π.χ. «Γ2», δηλαδή γραμμή 2.


Park 2 Αποτύπωση με τη μέθοδο της φωτογραμμετρίας της δεύτερης περιοχής παρατήρησης, μπροστά από το ρέμα πλησίον του παραλιακού bar “Paraty”. Η περιοχή επιλέχτηκε και οριοθετήθηκε σχεδόν με την ίδια μέθοδο όπως και στην κύρια περιοχή, ένα καινούργιο χαρακτηριστικό είναι πως σε κάποιο σημείο συναντάται και αραιή βλάστηση Ποσειδωνίας ή Cymodocea. Φυτεύτηκαν επίσης και τεχνητά φυτά, ενδιαιτήματα. Όπως και στο «μαίανδρο» της βασικής περιοχής, τα σχοινιά φέρουν πλαστικά ταμπελάκια που αναγράφουν τα ονόματα των πλευρών.


Line 1 & 2 Σε συνέχεια της κατασκευής του «μαιάνδρου», στην βασική περιοχή, παρατηρήσαμε πως μεγάλη πληθυσμιακή παρουσία παρουσιάζεται και βαθύτερα από τα -11 μέτρα έως τα -12 μέτρα. Έτσι προχωρήσαμε στην κατασκευή δυο (2) οδεύσεων από ένα σχοινί που είναι στερεωμένο με πασαλάκια ανά τακτικά διαστήματα, μόλις ενός πόντου (1cm), απόσταση από τον πυθμένα. Έπειτα από τις καταστροφές που προκληθήκαν κατά επανάληψη από αλιευτικά εργαλεία στο «μαίανδρο» στη βασική περιοχή, όπου όταν π.χ. ένα αγκίστρι-βαρίδι μπλεκόταν στο σχοινί, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ξηλώνει μεγάλο μέρος των σχοινιών με τα πασαλάκια. Έτσι αποφασίσαμε την κατασκευή μιας ευθείας όδευσης συνολικού μήκους είκοσι (20) μέτρων, τα οποία όμως τώρα θα είναι αυτοτελή τμήματα ανά πέντε (5) μέτρα, ώστε εάν μπλεχτεί ένα αλιευτικό εργαλείο να καταστρέψει μόνο ένα τμήμα της όδευσης μήκους πέντε (5) μέτρων και όχι την συνολική κατασκευή (όδευση).


Τρισδιάστατο φωτορεαλιστικό μοντέλο του «μαιάνδρου» [κατεβάστε κι αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας – στη συνέχεια ανοίξτε το αρχείο pdf]