Βυθομετρικό διάγραμμα


Βυθομετρική αποτύπωσηΒυθομετρική αποτύπωση της θαλάσσιας περιοχής του παράλιου Στρατωνίου, όπου είναι χαραγμένες (γεωαναφερμένες) οι οδεύσεις (transects) για την καταμέτρηση της πυκνότητας του πληθυσμού των ιππόκαμπων.

Βυθομετρική αποτύπωση σε αρχείο dwg (autocad) [κατεβάστε κι αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας – στη συνέχεια ανοίξτε το αρχείο dwg]