Αποτυπώσεις

Αποτύπωση των περιοχών που έχουν τοποθετηθεί τα τεχνητά ενδιαιτήματα με φωτομωσαϊκά, αέρο-φωτογράφηση και βυθομετρικό διάγραμμα, του παράλιου Στρατωνίου, για την ερμηνεία, απόδοση και καλύτερη κατανόηση της ευρύτερης περιοχής.