Έρευνα 2019

Ημερολόγιο Καταδύσεων και Στοιχείων σχετικά με την παρουσία των Ιππόκαμπων στο παράλιο Στρατώνι Χαλκιδικής 2019

Ημερομηνία Δύτες Είσοδος Έξοδος Θερμ. Τοποθεσία Περιγραφή/Παρατηρήσεις
1/05/2019         Στρατώνι / Ινστιτούτο Έναρξη Summer School.

Άφιξη Μεντόγιαννη, Κατσιούλη, Πασχάλη Αλ., εγκατάσταση εξοπλισμού, εργασίες υποδομών, προετοιμασίες.

 

2/05/2019 Μεντόγιαννης

 Πασχάλης Αλ.

      Στρατώνι / Ινστιτούτο Προετοιμασίες καταδυτικού – γραφεία ινστιτούτου.
3/05/2019 Μεντόγιαννης

 Πασχάλης Αλ.

14:30 15:00   Το σημείο που έχουμε επιλέξει ως χώρο μελέτης & προστασίας.

 

Προσπάθεια εντοπισμού αγκυροβολίου σκάφους στο πάρκο.  Δεν εντοπίστηκε το αγκυροβόλιο. Θα ποντιστεί καινούργιο.

Η άφιξη των Πορτογάλων αναβάλλεται για αύριο το πρωί, λόγο προβλήματος στις πτήσεις τους.

4/05/2019 Πασχάλης Αλ.

Παυλίδης Γιάννης

Αγαθός Αναστάσης

    16   Τοποθέτηση καινούργιου αγκυροβολίου, μια γρήγορη επιθεώρηση, εντοπιστήκαν περίπου 10 άτομα ιππόκαμπων, κυρίως επάνω στα σχοινιά που έχουμε εγκαταστήσει.

 

Στη συνέχεια έγινε ανέλκυση και επανεγκατάσταση ενδεικτικής σημαδούρας για την ναυσιπλοΐα, κατόπιν αιτήματος από το Ναυτικό Όμιλο Στρατωνίου.

5/5/2019 Κατάδυση όλου του σχολειού SummerSchool

Συμπεριλαμβανόμενου και το Κ. Κατσιούλη

Συνολικά 12 δύτες

      Παράλιο Στρατώνι Έγιναν 8 γεωαναφερμένες υποβρύχιες πορείες για την εκτίμηση του πληθυσμού των ιππόκαμπων.

 

Οι πορείες έγιναν στο δεύτερο πάρκο, στην άμμο, στο σημείο απέναντι από το ρέμα, πλησίον του Paraty μπαρ, έπειτα στο πρώτο πάρκο, στις γραμμές που έχουμε χαράξει με σχοινιά και στη περιοχή του 1 πρώτου πάρκου. Οι γραμμές είχαν μήκος  10 μέτρα και πλάτος 5 μέτρα.

Έχουν ληφθεί στίγματα της κάθε αρχής πορείας και τα αποτελέσματα θα τα παραδώσουν οι καθηγητές Miguel και Diogo.

5/5/2019 Μεντόγιαννης

 Πασχάλης Αλ.

    17 Το σημείο που έχουμε επιλέξει ως χώρο μελέτης & προστασίας. Κατάδυση για τον αναβιβασμό στιγμάτων στα σημεία που είχαν γίνει οι τεχνικές κατασκευές, ώστε να καταδυθούν τα ζευγάρια των δυτών που θα κάνουν τα trancects.
6-7-8

/5/2019

Καθημερινές καταδύσεις όλων των δυτών

12 του Σχολειού και 6 του ινστιτούτου

    17 Παράλιο Στρατώνι και στην περιοχή μετά τον πύργο στα λιβάδια Ποσειδωνίας Γινόντουσαν διπλές καταδύσεις κάθε ημέρα, με την διεξαγωγή γεωαναφερμένων trancects, για την μέτρηση της πυκνότητας του πληθυσμού των ιππόκαμπων. Καταδύσεις έγιναν και στα λιβάδια Ποσειδωνίας, μετά τον Πύργο του μεταλλείου. Κανένας ιππόκαμπος δεν εντοπίστηκε πουθενά αλλού έκτος της περιοχής του παράλιου Στρατωνίου.
8/5/2019 Σαμαρά Ελίνα

 Πασχάλης Αλ.

11:00 12:00 17   Πρώτη δόκιμη της πιλοτικής καμόρας με το σύστημα αναγνώρισης προτύπων (patternrecognition) από το ΕΜΠ. Η κάμερα τοποθετήθηκε υποβρυχίως για περίπου μια ώρα όπου έπειτα ανελκύστηκε για έλεγχο.
8/5/2019   17:30 18:30 17 Το σημείο που έχουμε επιλέξει ως χώρο μελέτης & προστασίας. Δεύτερη τοποθέτηση της πιλοτικής κάμερας, όπου θα παρέμενε για 12 ώρες. Παρελήφθησαν επίσης πλάνα και φωτογραφίες macro των ιππόκαμπων
9/5/2019 Σκάφος 10:00   17 Το σημείο που έχουμε επιλέξει ως χώρο μελέτης & προστασίας. Ανέλκυση από την επιφάνεια της πιλοτικής κάμερας και συλλογή των στοιχείων καταγραφής. Τα δεδομένα θα επεξεργαστούν και θα αναλυθούν.

 

Από το πρωί με την παροχή πλαστικών σάκων σκουπιδιών και γαντιών μιας χρήσεως από την κοινότητα Στρατωνίου, πραγματοποιήθηκε καθαρισμός της παραλίας και του αιγιαλού του Στρατωνίου.

10/5/2019 Μεντόγιαννης

Αγάθος

Κατσιούλης

Αλ. Πασχάλης

Σαμαρά

09:30 11:00 17 Το σημείο που έχουμε επιλέξει ως χώρο μελέτης & προστασίας. Κατάδυση για φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση. Συνάντηση και κολύμβηση με δελφίνια.

Ανέλκυση του σκάφους, συντήρηση εξοπλισμού, αναχώρηση.

Λήξη Summer School.