Έρευνα

Η βασική περιοχή των ερευνών μας, είναι αναμφίβολα η θαλάσσια περιοχή του παράλιου Στρατωνίου. Από εκεί ξεκίνησαν όλα.
Στα ημερολόγια παραθέτονται όσο δυνατόν περισσότερα λεπτομερή στοιχεία έχουν συλλεχτεί, για την τεκμηρίωση της έρευνας αλλά και την διάθεση πληροφοριών στους ερευνητές.
Έχουμε προσπαθήσει να εντοπίσουμε και άλλες περιοχές στον ελλαδικό χώρο, αλλά έως σήμερα δεν έχουμε συναντήσει κάτι παρόμοιο.
Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε και να προστατεύουμε και άλλες τέτοιες παρόμοιες περιοχές.