Έργο

Στο έργο του ινστιτούτου συμπεριλαμβάνονται όλες οι έρευνες στη θάλασσα, καταδύσεις, πειράματα, κατασκευές, μετρήσεις, αποτυπώσεις κ.α.